Regulamin serwisu riviera-dubrovnik.eu

搂1 Definicje

 1. U偶ytkownik - oznacza ka偶d膮 osob臋 fizyczn膮, kt贸ra za po艣rednictwem sieci Internet zapoznaje si臋 z tre艣ci膮 prezentowan膮 w Serwisie lub korzysta z us艂ug oferowanych przez Serwis.
 2. Us艂ugodawca - oznacza sp贸艂k臋 WeNet Group S.A. z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Post臋pu 14A, zarejestrowan膮 w rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 4.950.000,00 z艂otych.
 3. Baza Artyku艂贸w - oznacza zbi贸r tre艣ci, zgromadzonych wed艂ug systematyki i metody Us艂ugodawcy, indywidualnie dost臋pnych w pe艂nym zakresie dla U偶ytkownika za po艣rednictwem narz臋dzi elektronicznych udost臋pnionych przez Us艂ugodawc臋 (wyszukiwarek), wymagaj膮cy istotnego, co do jako艣ci i ilo艣ci, nak艂adu inwestycyjnego w celu sporz膮dzenia, weryfikacji i prezentacji zawarto艣ci, podlegaj膮cy ochronie na podstawie ustawy "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy "o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001 r.
 4. Wyszukiwarka - oznacza oprogramowanie dost臋pne na stronach serwisu, nale偶膮ce do Us艂ugodawcy, umo偶liwiaj膮ce U偶ytkownikom zadawanie zapyta艅 do Bazy Artyku艂贸w i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.
 5. Serwis - oznacza stron臋 internetow膮 o adresie riviera-dubrovnik.eu umieszczon膮 na serwerze Us艂ugodawcy, zawieraj膮c膮 Wyszukiwark臋 umo偶liwiaj膮c膮 przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o artyku艂ach publikowanych w Serwisie.
 6. Pliki "cookies" - pliki tekstowe zawieraj膮ce dane informatyczne. Pliki "cookies" s膮 stosowane najcz臋艣ciej w przypadku licznik贸w, sond, sklep贸w internetowych, stron wymagaj膮cych logowania, reklam i do monitorowania aktywno艣ci odwiedzaj膮cych.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego riviera-dubrovnik.eu.

搂2 Postanowienia wst臋pne

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i spos贸b korzystania z nale偶膮cego do Us艂ugodawcy Serwisu internetowego dost臋pnego pod adresem riviera-dubrovnik.eu. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiaj膮 regulaminom odnosz膮cym si臋 do innych us艂ug lub produkt贸w Us艂ugodawcy.

搂3 Rodzaje i zakres Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 na rzecz U偶ytkownik贸w

Us艂ugodawca w ramach Serwisu bezp艂atnie 艣wiadczy U偶ytkownikom nast臋puj膮ce Us艂ugi:

 1. umo偶liwia U偶ytkownikom wyszukiwanie i przegl膮danie artyku艂贸w opublikowanych w Serwisie;
 2. umo偶liwia U偶ytkownikom publikowanie w Serwisie opinii o artyku艂ach.

搂4 Rodzaje i zakres Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 na rzecz przedsi臋biorc贸w i instytucji

 1. Us艂ugodawca w ramach Serwisu odp艂atnie 艣wiadczy przedsi臋biorcom i instytucjom nast臋puj膮ce Us艂ugi:
  1. prezentacja artyku艂贸w publikowanych w Serwisie, tworzonych na rzecz przedsi臋biorc贸w i instytucji, wraz z linkowaniem do wizyt贸wek prezentowanych w innych Serwisach Us艂ugodawcy
  2. mo偶liwo艣膰 aktualizacji prezentowanych artyku艂贸w poprzez Formularz kontaktowy lub poprzez kontakt z Dzia艂em Obs艂ugi Klienta Us艂ugodawcy na adres dok-portale@wenet.pl lub infolini臋 nr 22 457 30 95;
  3. mo偶liwo艣膰 zg艂oszenia 偶膮dania usuni臋cia z Serwisu komentarza opublikowanego w opinii, dotycz膮cego artyku艂u, kt贸ry narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez Formularz kontaktowy lub poprzez kontakt z Dzia艂em Obs艂ugi Klienta Us艂ugodawcy na adres dok-portale@wenet.pl lub infolini臋 nr 22 457 30 95.
 2. Przedsi臋biorstwo lub instytucja mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z prezentacji artyku艂u w Serwisie, przesy艂aj膮c odpowiedni膮 dyspozycj臋 na adres dok-portale@wenet.pl

搂5 Zasady korzystania z serwisu

 1. Us艂ugodawca upowa偶nia U偶ytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania si臋 z tre艣ci膮 Bazy Artyku艂贸w wy艂膮cznie w ograniczonym zakresie, wynikaj膮cym z postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu s膮:
  1. dost臋p do sieci Internet;
  2. zainstalowana w urz膮dzeniu ko艅cowym przegl膮darka internetowa, na przyk艂ad jedna z nast臋puj膮cych: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do Bazy Artyku艂贸w przys艂uguj膮 Us艂ugodawcy
 4. U偶ytkownik korzystaj膮c z Serwisu nie nabywa 偶adnych praw, w szczeg贸lno艣ci praw autorskich czy licencji, do tre艣ci zawartych w Serwisie, kt贸re pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 Us艂ugodawcy i jego kontrahent贸w. Dane zamieszczone w Serwisie nie mog膮 by膰 elektronicznie pobierane przez U偶ytkownika w celu tworzenia list wysy艂kowych s艂u偶膮cych seryjnemu sk艂adaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, b膮d藕 tworzeniu innych baz danych.
 5. U偶ytkownik nie jest uprawniony do odp艂atnego b膮d藕 nieodp艂atnego udost臋pniania osobom trzecim tre艣ci zamieszczonych w Serwisie, za wyj膮tkiem mo偶liwo艣ci udost臋pnienia artyku艂u w serwisach spo艂eczno艣ciowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalno艣ci Serwisu. U偶ytkownik nie jest tak偶e uprawniony do generowania za po艣rednictwem oprogramowania zapyta艅 i wykonywania operacji in偶ynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Artyku艂贸w oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten spos贸b cz臋艣ci lub ca艂o艣ci Bazy Artyku艂贸w.
 6. Prawa do utwor贸w, znak贸w towarowych oraz baz danych udost臋pnionych w Serwisie przys艂uguj膮 Us艂ugodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przys艂uguj膮 osobom trzecim, Us艂ugodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych um贸w zawartych z tymi osobami, w szczeg贸lno艣ci um贸w licencyjnych i um贸w o przeniesienie autorskich praw maj膮tkowych, lub na podstawie obowi膮zuj膮cych w tym zakresie przepis贸w prawa.
 7. Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego, a stanowi膮 zaproszenie dla U偶ytkownika do z艂o偶enia zapytania ofertowego. Us艂ugodawca w 偶adnym wypadku nie jest stron膮 transakcji realizowanych przez U偶ytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamuj膮cy lub og艂aszaj膮cy si臋 za po艣rednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania i zaniechania podmiot贸w reklamuj膮cych lub og艂aszaj膮cych si臋 za po艣rednictwem Serwisu.
 8. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez U偶ytkownik贸w tre艣ci (w szczeg贸lno艣ci komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszaj膮cych prawa os贸b trzecich.
 9. Us艂ugodawca zastrzega mo偶liwo艣膰 wprowadzenia ogranicze艅 w dost臋pie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczeg贸lno艣ci wobec U偶ytkownik贸w naruszaj膮cych zasady korzystania z Serwisu.
 10. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia 艣wiadczenia Us艂ug w zwi膮zku z modernizacj膮 lub przebudow膮 Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 11. Us艂ugodawca nie odpowiada za przerwy w 艣wiadczeniu Us艂ug wynikaj膮ce z przyczyn od niego niezale偶nych, w szczeg贸lno艣ci dzia艂ania si艂y wy偶szej.

搂6 Dodawanie opinii

 1. Opinie dotycz膮ce artyku艂贸w, publikowanych w Serwisie sk艂adaj膮 si臋 z oceny punktowej i komentarza stanowi膮cego uzasadnienie oceny.
 2. U偶ytkownik mo偶e wystawia膰 opinie artyku艂om.
 3. Opinie wystawione przez U偶ytkownika s膮 opatrywane podanym przez niego w tre艣ci opinii dowolnym podpisem.
 4. Opinie na temat artyku艂贸w mog膮 opiera膰 si臋 na osobistych do艣wiadczeniach U偶ytkownika wystawiaj膮cego opini臋. U偶ytkownik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰 komentarza do zamieszczonej opinii.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach do opinii tre艣ci bezpo艣rednio lub po艣rednio reklamowych lub rozsy艂anie b膮d藕 umieszczanie w Serwisie niezam贸wionej informacji handlowej (tzw. spam).
 6. Zamieszczane komentarze do opinii o artyku艂ach nie mog膮 narusza膰 przepis贸w prawa, dobrych obyczaj贸w ani zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego. W szczeg贸lno艣ci niedozwolone jest u偶ywanie wyra偶e艅 wulgarnych, niecenzuralnych i obra藕liwych, stosowanie pom贸wie艅, odnoszenie si臋 do sfery prywatnej i rodzinnej, oskar偶anie o pope艂nienie przest臋pstwa, itp.
 7. Us艂ugodawca ma prawo odm贸wi膰 opublikowania komentarza do opinii, a opublikowany komentarz lub inne informacje zamieszczone w serwisie przez U偶ytkownika usun膮膰, je偶eli s膮 one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa lub gdy godz膮 w dobre obyczaje.
 8. Opinie dotycz膮ce artyku艂贸w s膮 prezentowane w Serwisie przez okres, w kt贸rym artyku艂 jest publikowany w Serwisie. Po zako艅czeniu publikacji artyku艂u w Serwisie, opinie jego dotycz膮ce s膮 przechowywane w bazie danych bez prezentacji w Serwisie do ko艅ca roku kalendarzowego w kt贸rym nast膮pi艂o zako艅czenie publikacji, b膮d藕 rezygnacja z prezentacji artyku艂u, a nast臋pnie przez okres do 5 lat. Po up艂ywie tego okresu opinie s膮 ca艂kowicie usuwane z bazy danych Us艂ugodawcy.

搂7 Warunki zawierania i rozwi膮zywania umowy z Us艂ugodawc膮 o 艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮

W przypadku ka偶dego U偶ytkownika Serwisu, zawarcie umowy o 艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮 nast臋puje poprzez ka偶dorazowe przegl膮danie tre艣ci Serwisu i korzystanie z Us艂ug dost臋pnych dla U偶ytkownika.

搂8 Odpowiedzialno艣膰

 1. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci:
  1. za tre艣膰 i form臋 opinii umieszczonych w Serwisie przez U偶ytkownika;
  2. za szkody spowodowane zawarto艣ci膮 tre艣ci jak r贸wnie偶 wszelkich innych informacji zamieszczanych przez U偶ytkownik贸w;
  3. za skutki niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zaci膮gni臋tych przez kogokolwiek, za po艣rednictwem Serwisu, zobowi膮za艅 oraz zdolno艣ci tych os贸b do zaci膮gania zobowi膮za艅.
 2. U偶ytkownik ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za z艂amanie prawa b膮d藕 szkod臋 wywo艂an膮 jego dzia艂aniami w Serwisie, w szczeg贸lno艣ci podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem d贸br osobistych lub praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
 3. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci, w tym w szczeg贸lno艣ci odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek U偶ytkownika za jakiekolwiek straty wynikaj膮ce z nieprawid艂owo艣ci, nieaktualno艣ci, jako艣ci danych, tre艣ci reklam lub og艂osze艅 zamieszczonych na stronach Serwisu.
 4. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania os贸b trzecich lub jakichkolwiek U偶ytkownik贸w, kt贸rzy w spos贸b niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystuj膮 tre艣ci zawarte w Serwisie.
 5. W 偶adnym przypadku Us艂ugodawca nie bierze odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, kt贸re mog膮 zainfekowa膰 sprz臋t jakiegokolwiek U偶ytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materia艂贸w, plik贸w, materia艂贸w tekstowych, zdj臋ciowych, graficznych, d藕wi臋kowych lub filmowych.

搂9 Statystyki

Us艂ugodawca zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotycz膮cych U偶ytkownik贸w, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powy偶sze dane nie stanowi膮 danych osobowych w rozumieniu stosownych przepis贸w prawa i nie podlegaj膮 ochronie w nich przewidzianej.

搂10 Postanowienia dotycz膮ce plik贸w "cookies"

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce stosowanych przez WeNet technologii, w tym rodzaj贸w i cel贸w korzystania z plik贸w cookies dost臋pne s膮 w Polityce cookies.

搂11 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Na podstawie art. 14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Us艂ugodawca informuje, 偶e:
  1. ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. danych os贸b fizycznych korzystaj膮cych z serwisu (U偶ytkownik贸w) s膮 okre艣lone w nast臋puj膮cych aktach:
   1. Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;
   2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 - zwana dalej U艢UDE.
  2. ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. danych os贸b fizycznych, dotycz膮cych prowadzonej przez nich dzia艂alno艣ci gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizyt贸wkach przedsi臋biorstw s膮 okre艣lone w nast臋puj膮cych aktach:
   1. RODO;
   2. U艢UDE;
   3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.
 2. WeNet Group S.A. z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem: ul Post臋pu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia艂 Krajowego Rejestru S膮dowego, KRS: 0000681163, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 4.950.000,00 z艂otych oraz WeNet Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem: ul. Post臋pu 14A, 02 鈥 676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia艂 Krajowego Rejestru S膮dowego, KRS 0000116894, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 12.469.000,00 z艂otych, s膮 w rozumieniu przepis贸w RODO administratorem danych:
  1. os贸b fizycznych (Przedsi臋biorc贸w), dotycz膮cych prowadzonej przez nich dzia艂alno艣ci gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezp艂atnych wizyt贸wkach przedsi臋biorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsi臋biorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, bran偶a;
  2. U偶ytkownik贸w, w zakresie danych udost臋pnionych w Formularzu kontaktowym, tre艣ci opinii opublikowanych w Serwisie, tre艣ci korespondencji prowadzonej z Us艂ugodawc膮 oraz plik贸w "cookies".
 3. Dane U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane:
  1. w celu 艣wiadczenia przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. us艂ug drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rych mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, kt贸ra mo偶e by膰 wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;
  2. w celu realizacji obowi膮zk贸w prawnych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. wobec podmiotu, kt贸rego dane dotycz膮 okre艣lonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 4. Odbiorcami danych U偶ytkownik贸w w zakresie opublikowanym w Serwisie s膮 u偶ytkownicy serwis贸w internetowych Us艂ugodawcy. Dane U偶ytkownik贸w w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mog膮 by膰 udost臋pnione na 偶膮danie uprawnionych organ贸w pa艅stwowych. Ponadto, pliki "cookies" ich dotycz膮ce mog膮 by膰 udost臋pniane reklamodawcom i partnerom biznesowym wsp贸艂pracuj膮cym z WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o.
 5. Dane U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane przez okres 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rych mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udost臋pnione przez nich w Formularzach Serwisu s膮 przetwarzane do ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym nast膮pi艂o udost臋pnienie, a nast臋pnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane U偶ytkownik贸w i U偶ytkownik贸w Zarejestrowanych s膮 przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. obowi膮zk贸w prawnych na艂o偶onych przez przepisy RODO wobec U偶ytkownik贸w i U偶ytkownik贸w Zarejestrowanych, o kt贸rych mowa w ust. 9.
 6. Ka偶dy podmiot, kt贸rego dane s膮 administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo 偶膮dania od WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. dost臋pu do danych, kt贸re go dotycz膮, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych.
 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o.: Wojciech Zar臋ba, iod@wenet.pl
 8. Ka偶dy podmiot, kt贸rego dane s膮 administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 9. WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. przetwarzaj膮 dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do kt贸rych dost臋p jest 艣ci艣le ograniczony. Us艂ugodawca stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne maj膮ce na celu zapewnienie bezpiecze艅stwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochron臋 przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Us艂ugodawc臋 s膮 regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagro偶e艅.

搂12 Post臋powanie reklamacyjne

 1. Reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotycz膮ce u偶ytkowania Serwisu nale偶y sk艂ada膰 na adres poczty elektronicznej dok-portale@wenet.pl. Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰 oznaczenie danych osoby wnosz膮cej reklamacj臋 (imi臋, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Us艂ugodawca rozpatrzy reklamacj臋 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezw艂ocznie U偶ytkownika, za pomoc膮 poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w tre艣ci reklamacji informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, czas rozpatrzenia reklamacji mo偶e ulec przed艂u偶eniu.
 3. U偶ytkownikowi nie przys艂uguje prawo odwo艂ania si臋 od tre艣ci odpowiedzi na reklamacj臋.

搂13 Postanowienia ko艅cowe

 1. Us艂ugodawca zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowie艅 niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 2. Zasady korzystania z innych serwis贸w Us艂ugodawcy reguluj膮 odr臋bne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie maj膮 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego.
 4. Do rozstrzygania spor贸w wynikaj膮cych ze 艣wiadczenia Us艂ug okre艣lonych niniejszym Regulaminem w艂a艣ciwy jest s膮d powszechny miejsca siedziby Us艂ugodawcy.
 5. U偶ytkownicy maj膮 zagwarantowany dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie, za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego na stronie g艂贸wnej Serwisu, w formie, kt贸ra umo偶liwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem opublikowania w Serwisie.