Súostrovie Elafiti, v blízkosti Dubrovníka

Národný park Mljet – bohatý na stredozemnú vegetáciu a kultúrne pamiatky ( benediktínsky kláštor z 12.stor. na ostrove na Veľkom jazere)

Folklórny súbor "Na Neretvi misečina pala", Metković

Dubrovnícke letné hry

Staré mestské jadro, Cavtat – turistické a kultúrne centrum Konavla

Mauzóleum rodiny Račič, rodný dom maliara Vlaha Bukovca, Kniežací dvor, pevnosť Sokol

Staré mestské jadro Dubrovník – mesto jedinečnej histórie pod ochranou UNESCO. Je jedným z najatraktívnejších a najpoznanejších miest v Stredozemí.

Narona – antické mesto Narona a múzeum v dedine Vid pri Metkoviči

Mestské hradby (Ston) – pevnostný celok zo 14.stor., jedinečný svojou veľkosťou 5,5 km

Mesto Marka Pola, Korčula – jedným z najzachovalejších stredovekých miest v Stredozemí

Veža Minčeta, pevnosť Lovrijenac a palác Sponza, Dubrovník

Gotické a goticko – renesančné vily, od Pelješaca do Konavla

Františkánsky kláštor, Orebić

Kniežov dvor, Šipanský prístav

Františkánsky kláštor, Rožat

Arboretum Trsteno – architektonická prírodná pamiatka, okolie Dubrovníka

Ústie Neretvy – výnimočná rezervácia, ichtyologicko – ornitologická rezervácia

Malostonský záliv - rezervácia v mori

Ostrovček Lokrum – rezervácia lesnej vegetácie

Vela spilja, Korčula – geomorfologická prírodná pamiatka

Kočje, dedina Žrnovo na Korčule – významná oblasť

Konavovski dvori, Konavle – významná oblasť

(ZDROJ: HTZ.hr)