Dubrovník je pomenovaný „Jadranskou perlou“ predovšetkým preto, lebo má bohaté umelecké a historické dedičstvo. Známy spisovateľ George Bernard Shaw o ňom napísal: „tí, ktorí hľadajú raj na zemi, musia navštíviť Dubrovník“. To potvrdili aj milióny tých, ktorí pátrali za týmto snom počas minulého storočia, keď bol Dubrovník bezpodmienečná turistická zastávka južného Chorvátska. Dubrovník bol pomenovaný po okolitých dubových lesoch, ktoré sa v nárečí volajú „dúbravy“. Dnes má každá historická poviedka a legenda svoje stopy a nadpisy na kamenných priečeliach historického jadra, na kamennom korze Stradun, v okolitých uliciach, v kostole sv. Vlaha (Bláža), a v pevnostiach ako je Lovrijenac, ktorá sa týči na strmej stene vysokej 37 metrov a ktorá bola tŕňom v oku pre Benátčanov, keď ohrozovali slobodu Dubrovníckej Republiky. Stopy sa takisto nachádzajú aj v memoároch dubrovníckych kňazov, velikánov a šľachticov…

Najvýznamnejšia charakteristika tohto mesta, ktoré je pod ochranou UNESCO, sú nedotknuté hradby s dĺžkou 1940 metrov, ktoré obkolesujú mesto. Dubrovnícke hradby sú jednými z najkrajších a najsilnejších pevností v Stredomorí. Obsahujú mnoho opevnení, bášt, veží a samostatných pevností. Prechádzkou po hradbách dostanete obraz všetkých mestských kamenných krás, medzi ktorými sa týči najznámejšia dubrovnícka ulica Stradun, ktorá je aj najkratšou cestou od západného do východného mestského portálu. Čistý kamenný povrch najväčšej ulice historického jadra – Straduna, slúži aj ako javisko pre veľké mestské udalosti, medzi ktorými sú najznámejšie Dubrovnícke letné hry. To je aj miesto pre zhromaždenia, zábavu a spektakulárne uvítania Nového Roku na otvorenom.

V dubrovníckych vodách v posledných rokoch znovu plavia dubrovnícke Karake, repliky osobných parníkov a obchodných lodí, čo sú zostatky slávy a obchodného ducha Dubrovníckej Republiky. Koncom 16. storočia patrili dubrovnícke Karake medzi najväčšie lode na svete, kým dnes prevážajú turistov do skrytých zálivov a ostrovov a plavia po „pirátskych cestách“ pozdĺž Jadranu. Miesto pre oddych a uvoľnenie, ktoré nesmiete obísť, je polostrov Pelješac, ktorý je hneď po Istrii druhý najväčší polostrov v Chorvátsku, a ktorý bol kedysi súčasťou Dubrovníckej Republiky. Dodnes sa tu nachádzajú hradby mesta Ston, ktoré sú dlhé 5,5 kilometra a spevnené útočiskami, ktoré bránili vstup do Dubrovníka. Výnimočne zaujímavé je námornícke stredisko z 18. storočia - mesto Orebič, ktorého priečelia aj dnes svedčia o blahobyte a bohatstve rodín námorníkov, ktorí oboplávali celý svet a tu vložili svoje peniaze do víl a palácov.

Odkedy vyplával zo svojho rodného mesta Korčula svetový moreplavec Marko Polo, na ostrove Korčula v dubrovníckych vodách (jeho rodný dom je ešte v meste a môže sa navštíviť), toto rytierske mesto bohaté na históriu sa rozvinulo v jednu vrstvu urbanistickej kamennej sochy s pravidelnými líniami zachovanej až dodnes. Mesto je výnimočné svojou architektúrou, lebo usporiadanie ulíc pripomína usporiadanie rybích kostí. Ulice sú ráno a poobede ožiarené slnkom, ale počas poludňajších horúčav sú v chládku.

Na počesť známemu moreplavcovi Marcovi Polovi sa v júli koná festival vína a piesne, ktorý je podľa neho aj pomenovaný. Každý rok v máji sa interpretuje vplavenie jeho lode do prístavu. Korčula je miesto, kde sa odohráva festival tradičných rytierskych hier ako sú Moreška, Kumpanija a Moštra, ktoré sa realizujú v autentických uniformách zo 16. storočia. Tanec opisuje bitku čierneho a bieleho kráľa za náklonnosť princeznej, ktorú uniesol čierny kráľ. Interpretácia je sprevádzaná bojovou hudbou dychového orchestra každý rok 29. júla, na deň sv. Teodora, a počas turistickej sezóny aj každý štvrtok.

Iba tri kilometre od Metkoviča sa nachádza mesto Vid v ktorom môžeme nájsť zostatky antického mesta Narone, ktorý bol rímskou kolóniou a ktorý svoje bohatstvo získaval obchodovaním. To je najhodnotnejšia časť kultúrneho dedičstva na juhu Chorvátska a najdôležitejšie archeologické nálezisko okrem Ríma, s viac ako tridsiatimi románskymi pamiatkami. Neďaleko od tohto historického miesta sa každý rok začiatkom augusta koná tradičný maratón lodí, kde sa zúčastňujú tradičné plavidlá tejto oblasti. Sú to športové preteky po rieke Neretve, dlhé 2500 metrov.

(ZDROJ: HTZ.hr)