Dubrovník je nazýván Perlou Jadranu – především kvůli svému nadmíru bohatému historickému a uměleckému dědictví. Slavný spisovatel George Bernard Shaw svého času napsal „ti, kteří hledají ráj na zemi, musí přijít do Dubrovníku.“ V jeho šlépějích a se stejným nadšením proudily do Dubrovníku miliony těch, kteří během minulého století hledali svůj sen. Od té doby je Dubrovník považován za to turistické středisko na chorvatském Jihu. Své jméno dostal podle dubových lesů, které rostly nedaleko města a které se místně nazývají „dubravy“. Každý historický příběh a každá legenda mají svou stopu a nápis na kamenných fasádách historického centra a kamenech, kterými je vydlážděn Stradun, okolní ulice, kostel patrona města sv. Vlaha a pevnosti. Jedna z nich – Lovrijenac - která se tyčí na 37 m vysokém útesu, potrápila Benátčany, když se pokoušeli ohrozit svobodu Dubrovnické republiky. Mnohé pamětní desky jsou věnovány dubrovnickým rytířům, princům, šlechticům…

Ovšem nejznámějším atributem tohoto města pod ochranou UNESCO jsou jeho nedotčené městské hradby, které obklopují město v neporušené linii v délce 1940 m. Dubrovnické hradby patří k nejkrásnějším a nejsouvislejším pevnostním soustavám na Mediteránu, s četnými věžemi, baštami, zvonicemi a zvláštními pevnostmi. Procházka po hradbách nabízí pravý obrázek všech kamenných krás města, kterým dominuje dubrovnická ulice – Stradun, která je zároveň i nejkratší cestou mezi východním a západním vstupem do města. Čistý kamenný povrch největší ulice v historickém jádru – Stradunu – bývá dějištěm velkých městských akcí, mezi kterými jsou nejznámější Dubrovnické letní hry, ale i místem setkávání, zábavy, družení se a fascinujících oslav začátku Nového roku pod širým nebem.

Dubrovnické akvatorium je v posledních několika letech znovu svědkem plavby nově postavených dubrovnických karak, replik někdejších cestovních a obchodních lodí, které bývaly symbolem slávy a obchodního ducha Dubrovnické republiky. Na konci 16. stol. patřily dubrovnické karaky mezi největší lodě na světě a dnes se využívají k převozu turistů při objížďkách skrytých zátok a ostrůvků kolem Dubrovníku a na „pirátských trasách“ po Jadranu.

Místo, které nesmíte při své dovolené a relaxaci vynechat, je poloostrov Pelješac – po Istrii největší chorvatský poloostrov a někdejší část Dubrovnické republiky. Tam se i dnes nacházejí stonské hradby, pět a půl kilometru dlouhé obranné zdi s pevnostmi, které bránily průchod do Dubrovníku. Zvláště zajímavý je Orebić – město, které bylo v 18. stol. námořním centrem a průčelí na domech místních rodin i dnes svědčí o prosperitě a bohatství rodin mořeplavců, kteří pluli po celém světě a své zisky ukládali do těchto kamenných vil a paláců.

Od časů, kdy světově proslulý mořeplavec Marko Polo opustil své rodné místo na Korčule, ostrově v dubrovnickém akvatoriu (jeho dům ještě pořád ve městě stojí a je možno jej navštívit), rozvinulo se rytířské město Korčula se svou bohatou historií ve svéráznou kamennou urbánní skulpturu pravidelných linií, kompletně zachovalou do dnešních dnů. To, co činí toto město zvláštním, je jeho městská architektura, jejíž tvůrci se snažili postavit ulice do tvaru rybí kosti a tak, aby během každého dopoledního i odpoledního okamžiku byly plny slunečního svitu – ale ne i během poledního horka.

Na počest slavného mořeplavce Marka Pola se v červenci koná festival písně a vína, který nese jeho jméno a v květnu se koná ceremonie jeho vplutí do přístavu v Korčule. Korčula je také hostitelem festivalu rytířských her, tradičních tanců s mečem – moreška, kumpanija a moštra. Tyto tance se tančí v původních kostýmech z 16. stol. a představují boj mezi bílým a černým králem o přízeň královny, kterou černý král unesl. Vystoupení je doprovázeno bojovým pochodem, který hraje orchestr a koná se každý rok 29. července na Den sv. Todora a každý čtvrtek během turistické sezóny.

Jen 3 km od Metkoviće – v obci Vid – se nacházejí zbytky antického města Narony, římské kolonie a obchodního centra, které své bohatství založilo na obchodech a dnes je to nejcennější díl historického dědictví chorvatského Jihu a nejvýznamnější archeologické naleziště mimo Řím, s více než 30 památkami z římského období. Nedaleko od tohoto historického místa se každý rok začátkem srpna koná maratón tradičních místních loděk, které se účastní sportovního klání na řece Neretvě v délce 22,5 km.
(ZDROJ: HTZ.hr)